Girona. Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP)

Girona. Construir la ciutat (I) : de Kerunta a la crisi baixmedieval - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2013 - 144 p.: il.; 18 cm - (Conferències a l'Arxiu Municipal ; 8) . - (Conferències a l'Arxiu Municipal ; 8) .

9788484961857


Urbanisme--Girona--Història
Girona--Política i govern
Guerra del francès, 1808/1814