El Barri de Pedret : dels orígens al final de l'Edat Mitjana - Girona: Ajuntament de Girona. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, 2020 - 232 pàgines: il·lustracions color.; 30 cm - (Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica ; 13) . - (Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica 13) .

Referències bibliogràfiques. Bibliografia. Antropòmins

9788484962854


Urbanisme--Girona --S. XI-XV
Girona--Història --S. XI-XV
Girona (Catalunya)--Condicions econòmiques --S. XI-XV

94 (467.13) "11/14"