Cabo, Xosé Luis, dir.

Fotografía nas coleccións galegas - Coruña, A : Gaesa, 1991 - 87 p. : il. ; 21 cm - Fotografía nas coleccións galegas (1991-1992 : La Coruña). (Difusión. Serie Catálogos) . - Fotografía nas coleccións galegas (1991-1992 : La Coruña). (Difusión. Serie Catálogos) .


Fotografia--Galícia
Fotografia--Retrats
Fotografia artística