Casellas i Serra, Lluís-Esteve

¿Qué recordaran de nosotros? : cómo preservar documentos personales y familiares en el siglo XXI - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2013 - 47 p. (PDF 6 Mb)


Arxius privats--Conservació i restauració
Materials d'arxiu