Oliveras i Artau, Sònia

Podem autenticar les fotografies digitals? - Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2008 - 20 p.: il.; 24 cm - (Lligall : Revista Catalana d'Arxivística) . - (Lligall : Revista Catalana d'Arxivística) .

1130-5398


Materials d'arxiu--Digitalització
Gestió dels documents
Fotografia digital