Casellas i Serra, Lluís-Esteve

What will be remembered about us? : how to preserve personal archives in the 21st century - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2013 - 41 p.; il.; 21 cm - Dia Internacional dels Arxius . - Dia Internacional dels Arxius .


Arxius privats--Conservació i restauració
Materials d'arxiu