Girona. Ajuntament

Ordenança tècnico-sanitària sobre condicions higièniques dels establiments i parades que venen aliments i begudes en la via pública = Ordenanza técnico-sanitaria de las condiciones de los establecimientos y paradas que venden alimentos en la via pública - Girona: Ajuntament, 1982 - 5,5 p.; 23 cm


Establiments de comestibles (Girona)
Aliments--Manipulació (Girona)--Ordenances municipals
Salut pública (Girona)--Ordenances municipals

CL 339 || GIR