Paretas i Bonet, Marina

Guia de menús per al menjador escolar - Girona : Diputació de Girona. Institut d'Assistència Sanitària, 1986 - 47 p. : il. ; 20 cm - (Manuals de salut ; 1) . - (Manuals de salut ; 1) .

845053822X


Escolars--Aliments--Llibres per a infants

641 PAR