Boadas i Raset, Joan

El Llibre del sindicat remença de 1448 : un document de Girona al Registre de la Memòria del Món - [Girona]:, 2016 - [17] p.: il.; 24 cm

1130-5398


Remences --1448
Catalunya--Història --1418/1448 Alfons de Catalunya, el Magnànim
Arxiu Municipal de Girona--Manuscrits

CL 946.71 || "14" : 04