Boadas i Raset, Joan

La Descripció arxivística a Catalunya : estat de la qüestió - Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2001 - [34] p.


Descripció arxívística codificada (Definició de tipus de document)