Casellas i Serra, Lluís-Esteve

Aspectes pràctics que cal tenir presents abans de l'ingrés d'un fons privat en un arxiu públic - Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2000 - [9] p.


Materials d'arxiu
Arxius