Canal i de Diego, Eduard

El Mercadal : un burg de la Girona medieval - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2013 - [20] p.; 18 cm

978-84-8496-185-7


Urbanisme--Girona--Història
Girona--Política i govern
Guerra del francès, 1808/1814