Museu d'història dels jueus de Catalunya : projecte museològic - Girona : Ajuntament de Girona, 1993 - [118] p. : il. ; 30 cm


Judaisme--Catalunya--Museus
Museu d'història dels jueus de Catalunya

CL 296 MUS