Fraguell, Rosa Maria

Sant Narcís : de la utopia a l'assimilació urbana - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2014 - [21] p.; 18 cm


Girona--Història --Conferències --S. XVI/XXI
Urbanisme--Girona--Història
Girona--Política i govern