Iglésias i Franch, David

Image Permanence Institute (IPI) : instruments per a la conservació - Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2010 - [4] p.


Fotografia--Conservació i restauració