Casellas i Serra, Lluís-Esteve

Què es recordarà de nosaltres? : com preservar documents personals i familiars al segle XXI - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2013 - 43 p.; il.; 21 cm - Dia Internacional dels Arxius . - Dia Internacional dels Arxius .


Arxius privats--Conservació i restauració
Materials d'arxiu

AR 046.0 || CAS