Picatoste, Felipe

Manual de fotografía - Madrid : Tip. Editorial de G. Estrada, 1882 - 237 p. ; 18 cm - (Biblioteca Enciclopèdica Popular) . - (Biblioteca Enciclopèdica Popular) .


Tècniques antigues
Manual teòric

IM 77.3-7 PIC