Walter Benjamin : constellacions de l'exil : du 19 juin au 27 septembre 2015 - [Girona]: Museu d'història dels jueus, 2015 - 19 p.: il.; 21 cm

Catàleg de l'exposició de l'Arxiu Walter Benjamin de l'Akademie der Künste (Berlin), en col·laboració amb el Museu d'Història dels Jueus, el Museu Memorial de l'Exili i la Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili de la Universitat de Girona


Filosofia--Exposicions
Benjamin, Walter, 1892/1940 --Exposicions