Seidel, Peter, coord.

Plenament pures : les dones jueves i els banys rituals - [Girona]: Museu d'Història dels Jueus, 2014 - [8] p.: il.; 21 cm

Exposició celebrada del 12 d'abril al 30 de setembre de 2014


Jueves (Girona)