Albó, Rosa, ed.

Els Arxius com a font de memòria i literatura : recull = Archives as a Source of Memory and Literature - [Girona]: Ajuntament, Diputació, 2014 - [16] p.: il.; 21 cm - Històries entre lligalls = Stories Among Files . - Històries entre lligalls = Stories Among Files .


Arxius
Literatura
Memòria col·lectiva