000 00793nab a2200229Ia 4500
001 4620
008 200122s2000 xx 000 0 und d
100 _aCasellas i Serra, Lluís-Esteve
_91216
561 _aSGDAP articles tècnics
700 _aCodern, Llorenç
_98465
700 _aPiqué, Jordi
_98466
245 _aAspectes pràctics que cal tenir presents abans de l'ingrés d'un fons privat en un arxiu públic
260 _aBarcelona:
_bAssociació d'Arxivers de Catalunya,
_c2000
300 _a[9] p.
650 _aMaterials d'arxiu
_952863
650 _aArxius
_918
773 _tLligall: Revista d'Arxivística Catalana
_gNúm. 16 (2000), p. 341-349
856 _uhttp://www.girona.cat/sgdap/docs/fonsprivats.pdf
901 _d2017-03-01
942 _cPARTC
953 _oH 771
999 _c4503
_d4503