Log in to your account

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament de Girona

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT: Orex Digital

FINALITAT: Exclusiva per aquesta activitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

DRETS ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant un correu electrònic a l’adreça sgdap-arco@ajgirona.cat o telèfon 972 22 15 45.

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals

You may register here.